IKE-Projektet

STEG MOT EGEN FÖRSÖRJNING

Vill du utveckla din kompetens?
IKE-projektet skapar nya möjligheter för dig som är ung i Uppsala
IKE står för:

  • Information
  • Kunskap 
  • Erfarenhet


Projektet IKE vänder sig dig som är 18-26 år och bor i Uppsala. Du blir anvisad till projektet genom din arbetsmarknadssekreterare på Navet, Uppsala kommun. Under projekttiden som varierar utifrån ditt behov har du möjlighet till anställning med lön.

Vad får du ut av att delta?

Du får möjlighet till en eller flera arbetsuppgifter i föreningslivet. Du kan driva ett eget projekt och delta i olika utbildningsinsatser utifrån dina önskemål och behov. Genom att delta i projektet får du:
• möjlighet att bli självförsörjande
• möjlighet att utöka dina nätverk och knyta viktiga kontakter
• kunskap och praktisk erfarenhet av att arbeta i projektform
• möjlighet att driva ett eget projekt
• utbildning inom ledarskap och projektledning • en individuell studieplan efter dina behov och önskemål utifrån de utbildningar som föreningslivet erbjuder
• ökad förståelse för din hälsa genom olika friskvårdsaktiviteter
• stöd och coachning
• möjlighet att validera kunskaper enligt OCN (Open
Collage Network)

IKE håller till på föreningshuset Kontakten i Gottsunda Centrum
• Kontakten är en interaktiv, levande mötesplats och ett aktivt fören-ingshus med verksamhet i inspirerande och ändamålsenliga lokaler i
Gottsunda Kulturhus
• Kontakten ska stimulera demokratiska former som delaktighet och inflytande, inkludering och integration samt stimulera till egenmakt och organisering.
• Kontakten vill stärka civilsamhället och bidra till stadsdelsutveckling-en i Gottsunda/Valsätra.
Studiefrämjandet
• Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund som finns i hela landet.
• Studiefrämjandet är Uppsalas största och Sveriges näst största studie-förbund.
• Vi ger människor möjlighet att lära, skapa och utvecklas i gemenskap med andra.
www.studieframjandet.se/uppsala

IKE-projeket drivs av Studiefrämjandet i samarbete med Navet, Uppsala kommuns Arbetsmarknadsenhet. IKE-projektet finansieras av Folkbildningsrådet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.